علی

نام تیم: zootopia
امتیاز: 161
استادیوم: 100,000 نفری
اسپانسر تیم : golden
روحیه تیم 100%
رضایت طرفداران 100%
افتخارات تیم zootopia
zootopia
بدون نام
161
55 | 2 | 6
4-3-3
1395/4/8
18 سال
مرد
525
4
0
0
0
0
0
0
سطح 5
سطح 1
سطح 1
سطح 1