تیم خود را ایجاد کرده و مدیریت کنید

بازیکنان را تمرین داده و در ترکیب قرار دهید

دارایی های باشگاه را افزایش دهید

هواداران تیم را مدیریت کنید

در لیگ ها و جام ها شرکت کنید

تیم خود را مطرح کنید و جایزه بگیرید

تیم های حاضر: 785

لیگ های حاضر: 99

بازیهای انجام شده: 11,393

شروع بازی گلدن کاپ ویژه تابستان :

شروع ثبت نام : ۲۷ خرداد ماه ۹۵
شروع لیگ بازی : ۴ تیر ماه ۹۵ روز جمعه